G+ Fundering er ramme/funderingsafd. i Kirk Bau GmbH, afdelingen udfører opgaver indenfor følgende områder:

Pælefundering: betonpæle, træpæle og stålpæle
Borepæle: fra 30 cm til 200 cm
Byggegruber: Københavnerspuns og stålspuns med jordankre
Efterfundering: minipæle, nedpresningspæle, understøbning og rørpæle
Fundamenter: Præfabrikerede fundamentsbjælker
Spunsjern: salg samt udlejning